Hoppa till innehåll

OM OSS

Jan Kjellegård

Senior Advisor & Partner

Har ett förflutet inom energibranschen. Utveckling, ledning och start-up. Entreprenör genom eget bolag i form av rådgivning inom energi och företagsutveckling.

Jan växte upp i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Pappa egenföretagare inom ekonomisk rådgivning. Som 15 åring startade Jan sin första verksamhet där han hjälpte omgivningen med reparation av trädgårdmaskiner och båtmotorer. Vidare engagerade Jan sig i Moderata ungdomsförbundet som senare blev en anställning efter skola och studier hos Fria Moderata studentförbundet.

1991 Startade Jan företaget Kryptomeria AB. Ett företag som producerade ledarartiklar till landsortspressen. Då det mer etablerade företaget Svenska nyhetsbyrån kopierade Kryptomeria ABs affärsmodell valde Jan att stöpa om Kryptomeria AB till ett tradingbolag på den finansiella marknaden.

1993 anställdes Jan på SOG Energy AB med ansvar för chartering & operation och derivathandel. Under denna period med de politiska kontakter Jan har såg han en ny marknad där elmarknaden skulle avregleras. 1997 började Jan som el-trader på Lunds Energi som senare tog honom till Oslo där han jobbade som energimäklare inom el och olja.

1999 lämnade Jan Oslo för att flytta tillbaka till Stockholm för att börja jobba för Fortum. Jan började sin karriär på Fortum som derivathandlare för att sedan vara med och bygga upp två nya avdelningar. En avdelning för portföljförvaltning av Fortums större företagskunder i Sverige. Den andra där Fortum samlade all handel med miljövänliga energiprodukter. Denna avdelning hade sitt säte i Finland. Under denna avdelning låg även handel med utsläppsrätter, koldioxidhandel (EU ETS). Fortum var det bolag som var först att ha en säkerställd organisation för hantering och handel med EU ETS. Därefter var Jan med och utvecklade ett av Fortums delägda bolag i Ryssland, TGC-1. TGC-1 stod inför omfattande renoveringar och Jan deltog i säkerställande av finansiering av dessa renoveringar genom att starta ett så kallat Joint Implementation (JI) program mellan Fortum och TGC-1. Denna JI resulterade i att skapa fem miljoner Euro till renoveringen samtidigt som koldioxidutsläppen i TGC-1 anläggningar sjönk.

2009 lämnar Jan Fortum för att göra ett kortare inhopp på Nordea Bank med råvaruhandel. Därefter startade Jan sitt bolag Pink Edition AB som fokuserar på att hjälpa mindre och mellanstora företag med riskhantering inom råvaruhandel och managementfrågor för företag som hjälp med att utveckla affären och turn-around utmaningar. Jan har hjälpt företag inom bygg, energi, finans och industri.

Vad som är kategoriserande för Jan är hans ambition att nå uppsatta mål. Ta ut riktning för målet, följa upp och konstant mäta uppsatt målbild. För att säkerställa leverans inom utsatt tid. You get what you measure.

På fritiden ägnar sig Jan gärna åt sin favoritsport, tennis. Somrarna tillbringar han sin semester på landstället i Roslagen eller hos sin bättre hälft i Barcelona, Spanien.

Jan Kjellegård

+46 76 134 85 95