Vårt koncept


Trendpartner bygger och förmedlar affärsrelationer globalt – i Norden i synnerhet – säljer & levererar

AFFÄRSKRITISKA LÖSNINGAR

  • Executive Search
  • Talent Search

Vi hjälper våra kunder i Sverige, Norge och Danmark med rekrytering (Search) av nyckelpersoner på den högre nivån och positioner med en hög grad av affärsorientering, – VD, ledningsgrupp, säljare och talents.

Våra kunder är i huvudsak stora eller medelstora bolag med starka varumärken.

S E A R C H. N O T H I N G  E L S E.