Organisation


Våra strategiska tillgångar inkluderar vårt nätverk, våra partners och vårt varumärke.

Utöver våra två affärsområden består organisationen av partners i Sverige, Norge och i Danmark samt inom funktionerna för ekonomi, administration, IT och kommunikation.

Utöver detta humankapital, är vårt globala affärsnätverk en unik strategisk tillgång. Genom vårt engagemang och långa historia av att utveckla verksamhet, har vi byggt ett starkt affärsnätverk, som vi ständigt utvecklar. Vårt samlade nätverk hjälper oss att få kontakt med intressanta bolag och att attrahera de rätta personerna.

S E A R C H. NO T H I N G  E L S E.