OM OSS

Per Hedelin

Senior Partner / Search & Interimskonsult

Per Hedelin är en tongivande ledare med drivkrafter, erfarenheter och färdigheter som få andra Ledare. Trettiofem års erfarenheter av att vara chef och skapa resultat inom näringsliv och syftesdrivna organisationer har gett en rejäl erfarenhets och kunskapsbank att ”ösa” ur i rådgivning, coaching, managment och interims uppdrag.

Per uttrycker det så här

  • Min erfarenhet och kunskap från olika uppdrag är en viktig tillgång men framåt är nyfikenhet, ledarskap och förmågan att vara uppdaterad de allra viktigaste för att som chef och coach leda andra till sitt bästa jag och bästa resultat.

Per har haft flertalet chefsroller inom turistnäringen, varit styrelseledamot i några av de största företagen inom försäkringsbranschen och i hotellnäringen. Under många år var Per VD för Ledarna Sveriges Chefsorganisation. Per fick det omöjliga uppdraget att marknadsorientera och ompositionera en arbetsmarknadsorganisation.

Genom uppdraget för Ledarna lärde han sig mig mycket om sig själv som ledare, skapade betydande värde för organisationen och drev modig och nytänkande utveckling tillsammans med kollegor. Under Pers tid och ledning gick Ledarna från att vara en okänd facklig organisation med vikande medlemsantal och ekonomiska utmaningar till en välkänd organisation för chefer med kraftig medlemstillväxt, sund ekonomi och väldigt nöjda medlemmar. Tillika har Ledarna blivit en betydelsefull och tydlig opinionsbildare i viktiga chefsfrågor. Parallellt med att utveckla Ledarna har jag byggt upp en kommersiell koncern med flera bolag som framgångsrikt säljer och distribuerar chefstjänster.

Sedan 2019 driver Per, affärs- försäkrings- och strategiutveckling i bolaget HAJPE och Idrottsförsäkring i vilket han med kollegor utvecklar affärsnytta för medlemsorganisationer och företag genom försäkringsprogram.

Inom Trendpartner Nordic kommer Per att arbeta selektivt med rekrytering (SEARCH) & Interims tjänster på den högre nivån samt med övriga tjänster inom ramen för konceptet.

Per drivs av att i sina uppdrag oavsett om det handlar om rekrytering, utveckling interim eller strategiuppdrag att medverka till att människor når sin fulla potential som individ och grupp. Han älskar det som gör verksamheter bättre, smartare och mer självklart för sina kunder och får energi av att utveckla verksamhet, kultur och människor så att det märks i resultatet. Privat är Per en Skåning utlånad till Stockholm, gift & med två vuxna döttrar och minitaxen Milton. Fritiden ägnas åt matlagning, resor och umgänge.

Per Hedelin

+46 705 65 78 08