Hoppa till innehåll

OM OSS

Hanns Hallesius

Senior Partner / Search, Interims & Managementkonsult

Hanns utvecklar organisationers förmåga att leverera hållbar affärsnytta, genom strategisk positionering, effektiva processer och inte minst en kultur som skapar affärsnytta. Han har mer än 20 års erfarenhet från olika chefsroller i näringslivet och drivs av att bygga starka organisationer med tydlig affärsfokus och av att hjälpa och se människor växa och utvecklas.

Hanns började sin karriär som konsult inom Intellectual Property (IP), med rådgivning kring användning av patent, varumärken, designskydd och andra konkurrenspåverkande rättigheter, och fortsatte därefter som affärsansvarig regionchef med olika koncernledningsroller inom samma verksamhet. Förutom att skapa tillväxt i den egna regionen, drev han på koncernnivå bl a utveckling av en affärsdriven kompetensorganisation och utveckling av Asien-marknaden. Hanns har senare arbetat inom Electrolux-koncernen med globalt ansvar för IP-organisation och IP-frågor. Därvid har han arbetat olika koncernfunktioner och verkat i olika globala ledningsgrupper, såsom Legal Affairs och Global Operations. Under åren i Electrolux-koncernen ledde han global konsolidering av IP-verksamheten, integration av IP frågor i andra affärsprocesser, såväl strategiska som operativa, och höjning av verksamhetens affärsmässighet. Detta innebar arbete med strategifrågor, processutveckling, och kulturfrågor. Under åren har han dessutom haft olika styrelseuppdrag.

Med sin bakgrund har Hanns en kärnkompetens i strategi- och managementfrågor relaterade till Intellectual Property, och han driver idag en egen verksamhet, Hallesius Consulting, med fokus på värdeskapande i gränslandet mellan affärer och IP. Inom detta område är han även en internationellt erkänd auktoritet och av Intellectual Asset Management Magazine utsedd till ”IAM Strategy 300: The World’s Leading IP Strategists”, som årligen listar de 300 ledande experterna globalt.

Sin utbildningsmässiga grund har han i en civilingenjörsexamen, Teknisk Fysik, från Chalmers och en MBA från Copenhagen Business School (The Global Executive MBA).

Som del av Trendpartner Nordic arbetar Hanns med rekrytering och interimsuppdrag, samt med strategi- förändrings- och implementationsprojekt.

Hanns bor i Stockholm med hustru, tre barn och två hundar. Han trivs särskilt när han får vara ute i trädgården eller naturen och när tillfälle ges ägnar han sig gärna åt skidåkning eller skogsarbete.

Hanns Hellesius

+46 706 186 209