Hoppa till innehåll

OM OSS

Andreas Zehlander

Senior Advisor / Search & Interimskonsult

Andreas kommer närmast från polisen där han arbetat i närmare 20 år varav 13 år i ledande befattningar på olika nivåer i Västernorrlands- och Jämtlands län. Han har utöver detta även en bakgrund från säkerhetsbranschen.

Med sitt unika globala nätverk med närmare 34 000 kontakter på LinkedIn har han rankats som top 1% i världen inom sin genre, vilket också ledde till att han 2018 erhöll priset som årets kommunikatör inom offentlig sektor.

Den kommunikativa framgången tog honom samma år till Tyskland där han talade till världens olika poliskårer på IPA (International Police Association).

Andreas har uppmärksammats för sin unika ledarstil innehållande mod, nytänkande samt innovation och valdes ut särskilt av f.d. länsråd som en av sju ledare från olika sektorer och branscher i Västernorrland och ingick där i ett nätverk av toppledare och fick därigenom också tillgång till ett unikt nätverk med chefer på den högre nivån.

Andreas leder genom tillit och tydliga ramverk. Han arbetar med innovation samt internationell samverkan som en del av vardagen och brinner för skapande av relationer samt nätverk som i sin tur skapar nytta för ett större syfte. Att se individer och grupper utvecklas mot gemensamma mål är något som han värnar särskilt om.

-Att se detaljerna och helheten i ett sammanhang är av stor vikt för framgång. Däri ligger också vikten av att rätt personer gör rätt saker och att rätt person på rätt plats är en förutsättning för att lyckas. Han besitter ett stort nätverk av olika kompetenser från olika delar av landet men även internationellt.

Mina styrkor ligger i att självmant eller genom nätverk hitta rätt organisationer samt personer för vissa speciella uppdrag och matcha dessa mot målbilden. Relationer och samverkan över gränser är andra styrkor som jag ser hos mig själv men även att bygga lag som med förenad kraft uppnår mål.

Som frukten av ovan kunskaper, erfarenheter och nätverk ser jag goda möjligheter att vara en drivande och produktiv partner inom ramen för Trendpartner Nordic verksamhet och koncept.
Att verka för att söka (SEARCH) och exekvera bästa möjliga lösningar där nyckelpersoner får tillit och mandat att skapa förändring, utveckling och resultat ligger nära min core business.

Som person är jag nyfiken, positiv och jag har ett stort batteri med engagemang. Jag dras mot äventyr liksom okända situationer för att det utmanar och utvecklar mig. Att upptäcka nya miljöer är något som jag älskar och detta gör jag helst med min familj.

+46 703 15 95 08