Kärnvärden


 

Styrkan i våra kärnvärden

Med stabila kärnvärden, ett av Nordens bättre affärsnätverk, kontor och seniora konsulter i Sverige, Norge och Danmark – är det vår vision att vara Top Of Mind, för våra kunder när det gäller rekrytering, Executive Search & Talent Search. Vårt erbjudande vilar tungt på våra fyra kärnvärden. De är basen i allt vi gör och ger våra kunder & partners, trygghet i att vi alltid levererar. Skulle vi mot förmodan behöva flytta deadlines, talar vi om det i god tid och håller  löpande god och förtrolig dialog. Mer tydligt eftersträvar vi att äga våra egna agendor, för att undvika fadäser och säkerställa kundnytta över tid.

 

1. Genomförandekraft
Trendpartner har affärs & investerarnätverken, kunskap,  attityd och verktyg (genomförandekraft),  för att genomföra det unika uppdraget inom något av våra verksamhetsområden, eller den större mer omfattande affären, där vi levererar vårt koncept, – affärskritiska lösningar, – av egen kraft eller med relevanta partners.

 

2. Trovärdighet
Trendpartner agerar med integritet, senioritet, legitimitet, affärsförståelse och  genomförandekraft.

 

3. Relationsskapande
Trendpartner har affärs och investerarnätverk med genomförandekraft globalt och  i Norden i synnerhet. Vi har en  historia som talar om, att vi har varit bra på att bygga upp,  vårda och utveckla  långsiktiga relationer, som grundar sig på förtroendekapital, respekt, lojalitet och engagemang, samt viljan att göra affärer och skapa värden över tid. Samtliga konsulter är transparanta och finns med på Linked In, där vi kan påvisa trackrecord och att vi har genuina affärs och investerarnätverk.

 

4. Förädling
Trendpartner har kunskap och  förmåga att tänka nytt & större, fokuserar på att driva genomförandeprocesser, för att öka lönsamhet och förädla.

S E A R C H. N O T H I N G  E L S E.