Historia


1965

Föds en Bohuslänning “Carl-Erik” som får hemort Skredsvik i passet. Familjen flyttar snart till Göteborg, som har varit basplattform hela tiden, med undantag av några år i Stockholm. Han växer upp i en entreprenörsfamilj som driver egen verksamhet. Det startade en gång med tips & tobaksaffär i stadsdelen Majorna, som senare övergick till import & grossistförsäljning av kemtekniska varor.

TRENDPARTNER STARTADE REDAN 1983

1983-1987

Trendpartner Nöjeskonsult

Calle läser ekonomi, finansierar studier och resor som nöjesentreprenör i Göteborg. Startar & driver bland annat,  vid 20 års ålder medlemsklubb, på Trägårn & Yaki Da. Arrangerar flertalet större event, bland annat “Sunrise Party”,  då Stena Line båtarna fylldes, med nöjeslystna ungdomar, sponsorer & övriga intressenter, de dagar då de hade lägre, eller dålig beläggning.  Börjar bygga affärsnätverk utan att egentligen förstå, vidden av detta i framtiden.

1987-1990

Trendpartner Servicekonsult

Calle träffar en juridikstuderande tjej som står i en garderob på dåtida Harlequin, på Avenyn i GBG. Först kan han inte förstå varför denna smarta & vackra tjej står i garderoben och “hänger rockar”, kväll efter kväll? Så småningom berättar tjejen, att det är “hennes egen garderob” & han förstår fortfarande ingenting, till dess att det går upp för honom att garderobsavgiften, 5 & 10 kronorna, blir tusenlappar varje kväll samt att det är hennes egen business.

Calle kunde inte släppa tanken på att sätta upp egen sådan business med bra kassaflöde, varje dag, alla dagar om året. Han sätter ganska snabbt ihop ett koncept, – Värd/Vakt/Garderobsservice med annorlunda och för tiden kloka & relevanta kärnvärden. Han skickade sen ut konceptet, till 40-50 potentiella kunder inom restaurang, hotell och servicenäringen. Det handlade redan då om att hantera människor med respekt via dialog och lösa situationer på ett klokt sätt, så att man inte behövde störa eller riskera, att förstöra kvällen för gästerna. Allt handlade om sunt förnuft, attityd och hög servicenivå.

Hotelldirektören på dåtida Sara Hotell Gothia, en ganska strikt, men rak & framgångsrik företagsledare från Österrike, ringde till Calle och ville se honom presentera det nya konceptet på ett ledningsgruppsmöte på Hotellet. Det visade sig då att man var ordentligt missnöjd, med det stora vaktbolaget som man anlitade, då de inte bar varumärke och/eller kunde leverera den service och kvalitet man önskade.

Begreppet “timing” som många andra kanske skulle kalla “tur”, blev då ännu en gång verklighet för Calle, som fick ta över kontraktet omgående.

Calle får 1987 förtroendet att ta över Värd/Vakt/Garderobsservice och startar ”Trendpartner Servicekonsult” som entreprenör på Sara Hotell Gothia. Får under perioden också kontrakt med Sheraton och Scandic Crown i Göteborg. En mycket intensiv men bra period med goda kassaflöden. Bygger relationer & affärsnätverk som finns kvar i nutid. Säljer verksamheten till en partner/medarbetare som driver den vidare i 10 år, vilket ger credit åt konceptet.Träffar Bengan Olsson som är administrativ chef på Sara Hotel Gothia.

2009-2010

Bengt Olsson jobbar som ledare, på den högre nivån i stora bolag, såsom luftfartsverket, Dalkia, Gilbarco Autotank. Calle hjälper ”Bengan” med chefsrekrytering och börjar också, diskutera idén om att starta Trendpartner med de fem olika affärsområdena.

1998-2012

Calle leder, driver och utvecklar konsultverksamhet inom sälj/marknad och chefsrekrytering (Search och Headhunting), i såväl de större bemanningsbolagen, som i mindre snabbväxande bolag. Startar bland annat Adeccos IT/Teknik-bemanningsbolag Ajilon. Under senare delen av denna period tar Calle beslut att förverkliga sin vision, om att realisera sin affärsidé och vidareutveckla sitt eget varumärke Trendpartner

Anders Rasmusson startar, driver och utvecklar flera bolag. Engagerar Calle för att rekrytera sin efterträdare i ett av bolagen. Anders har jobbat mycket med handel och tar initialt ansvar för denna del av verksamheten, men är också engagerad i Trendpartner Advisory Board.

1999-2000

Första riskkapitalprojektet

Calle deltar i ett riskkapitalprojekt i samarbete med www.sc-group.se , 6:e AP-fonden samt ytterligare investerare, totalt 40 personer med målsättningen att realisera en affärsidé som var högintressant. Calle fortsätter bygga affärs och investerarnätverk, på den högre nivån.

2009-2010

Bygger affärs & investerarnätverk på den högre nivån

Calle är med och startar upp affärsnätverket Nordic Investment Network som är en avknoppning från Chambers Business Network www.cbn.se , Nordens ledande affärsnätverk på topmanagementnivå. Under perioden är Calle också Interims VD för ett snabbväxande bolag.

2014-2015

Calle grundar och äger konceptet Trendpartner & Trendpartner Nordic, kommunicerar tydligt, att det med god sannolikhet kommer att ta 3-5 år att etablera & positionera, detta på den högre nivån enligt plan.

Onoterat & NGM Börsen

Samarbetet med Onoterat och NGM Börsen utvecklas, affärs & investerarnätverket växer och förtroendekapitalet ökar i många led.

Under hela perioden fokuserar vi intensivt på att vårda och vidareutveckla det affärs och investerarnätverk som idag, är basen för Trendpartner verksamhet samt borgar, för den genomförandekraft, som utgör ett av fyra starka kärnvärden i konceptet. Under samma period avvecklar Calle samarbetet med några partners. Nya har tillkommit inom samtliga affärsområden.

2013

Strategisk allians för Skandinavisk kundnytta

Redan 2010 träffade Calle, World Search Group Scandinavia (WSGS), grundare och ägare, – Bjarne Steinlein. Bjarne var en av Nordens första Headhunters och har en unik erfarenhet och ett fantastiskt trackrecord. En förtrolig dialog påbörjas, där förtroendekapitalet utvecklas och man börjar diskutera former för samarbete.

Under 2013 övergår diskussionerna i skarpt läge, där vi blir överens om en allians, med ambitionen att skapa, ny skandinavisk kundnytta tillsammans.  För våra kunder och övriga intressenter, innebär alliansen, att vi nu kan erbjuda högkvalitativ, –  Executive Search och Executive Interim Solutions, med kontor och konsulter i SWE/NO/DK.

25 års samlad erfarenhet av Search & Headhunting

Tillsammans har vi över 25 års samlad erfarenhet av Search & Headhunting samt ett av Nordens bästa affärsnätverk, vilket ger oss unika möjligheter, att lösa ut uppdrag med offensiv, selektiv Search av VD, styrelse & ledningsgrupp. Självklart tar vi även övriga kvalificerade uppdrag från våra kunder, när de så önskar. Vi profilerar och positionerar dock varumärken och verksamheten, på den högre nivån, av det skälet att vi har kompentens och nätverk som ger oss legitimitet, att verka där. Tillsammans har vi tillsatt över 1750 executives.

Affärsområde Invest

Inom affärsområde Invest, får vi mellan 10-15  propåer / år från entreprenörer som önskar hela eller delar av vår affärskritiska lösning. Som det ser ut idag med befintlig resurs, ser vi att det är sunt att begränsa, våra åtaganden till 2-3 nya projekt per år. I vår urvalsprocess enagerar vi vårt “Advisory Board” som består av mycket erfarna och slipade konsulter med olika kompetens. Vi avböjer eller vidarebefordrar propåer som ligger långt ifrån vår vår “core business”. Vi har valt att avveckla den delen av verksamheten.

Affärsområde REAL ESTATE

Koncept för Affärsområde REAL ESTATE (fastighetsaffärer) utvecklas, med en stark ambition om att vara, en unik aktör på marknaden, i kraft av vårt samlade affärs & investerarnätverk. Vi har valt att avveckla den delen av verksamheten.

SAMMANFATTNING ÅTD

Sammanfattningsvis har vi nu Q1 2018 valt att avveckla Holdingverksamheten. Vi har helt enkelt inte lyckats realisera den delen av verksamheten och därför inte nått önskvärda resultat. Vi renodlar nu verksamheten och har total fokus på kärnverksamheten – Executive Search & Talent Search med en ny Pay Off som nedan.

S E A R C H. N O T H I N G  E L S E.

 

Vårt fokus 2018 – Executive Search & Talent Search i SWE/NO/DK

Med stabila kärnvärden, ett av Nordens bättre affärsnätverk, kontor & seniora konsulter i SWE/NO/DK, är det vår vision att vara Top Of Mind, för våra kunder när det gäller rekrytering (Executive Search & Talent Search) av nyckelpersoner. Då rekrytering (Search) är en “binär” funktion för våra kunder, ställer det höga krav på oss att vårda och utveckla våra relationer, så att vi får möjligheten att leverera våra tjänster , när våra kunder har behov. Vi arbetar hårt och målmedvetet för att förtjäna den positionen.

S E A R C H. N O T H I N G  E L S E.