Executive Search


Vår syn på chefsrekrytering

Rekrytering av viktiga nyckelpersoner är ett omfattande projekt som kräver både kunskap, lyhördhet, rätt kontakter och engagemang. Trendpartners erfarna konsulter har allt detta.

Affärsidén är enkel – Trendpartner Executive search förmedlar affärskritiskt humankapital till fasta nyckelpositioner. Det omfattar headhunting av VD, styrelseledamöter, nyckelpersoner på ledningsgruppsnivå samt kvalificerade säljare, affärsmän och talents.

Strategisk allians för Skandinavisk kundnytta

Redan 2010 träffade vår grundare och ägare, World Search Group Scandinavia (WSGS), grundare och ägare, – Bjarne Steinlein. Bjarne var Nordens förste Headhunter och har en unik erfarenhet och ett fantastiskt trackrecord. En förtrolig dialog påbörjas, där förtroendekapitalet utvecklas och man börjar diskutera former för samarbete.

Vid årsskiftet 2013 övergår diskussionerna i skarpt läge, där vi blir överens om en allians, med ambitionen att skapa, ny skandinavisk kundnytta tillsammans.  För våra kunder och övriga intressenter, innebär alliansen, att vi nu kan erbjuda högkvalitativ, –  Executive Search och Talent Search med kontor och konsulter i SWE/NO/DK.

25 års samlad erfarenhet

Tillsammans har vi över 25 års samlad erfarenhet av Search & Headhunting samt ett av Nordens bästa affärsnätverk, vilket ger oss unika möjligheter, att lösa ut uppdrag med offensiv Search av VD och ledningsgrupp. Självklart tar vi även övriga uppdrag såsom kvalificerade säljare och talents, när våra kunder ber oss om detta. Vi kan ju ofta våra kunders verksamhet och startsträckan blir därför kort och processen effektiv.

Vi bygger relationer mellan människor och företag

Vår absolut viktigaste uppgift är fortsatt att bygga upp och skapa långsiktiga relationer mellan företag och människor. Sedan 1998 har kärntruppen bakom Trendpartner och World Search Group Scandinavia, tillsatt fler än 1750 ledande tjänster inom olika branscher och segment. Bjarne har rekryterat in ca 300 CEO i Skandinavien, vilket är ett svårslaget rekord.

Låt oss ta hand om rekryteringsprocessen, så kan ni fokusera på er kärnverksamhet!

S E A R C H. N O T H I N G  E L S E.

 

Ladda ner vår folder “Trendpartner Nordic Executive Search” som PDF

 

 

Kontakta oss: info@trendpartnernordic.se