Engagemang


Samhällsengagemang

Corporate Social Responibility handlar om företags och organisationers samhällsansvar – utöver det som krävs av lagar och regler. Det innebär att företag frivilligt integrerar miljöhänsyn och socialt samhällsansvar i sin verksamhet. De flesta multinationella företag måste i dag ha strategier och dokumentation som styrker att de arbetar med CSR-relaterade frågor. Det finns stor enighet om att CSR är ekonomiskt lönsamt eftersom det bidrar till att flytta fokus från kortsiktig planering till långsiktig uppbyggnad av ett företags verksamhet och dess rykte. Trendpartner tar sitt samhällsansvar på flera sätt – med alltifrån val av underleverantörer till strategiska samarbetspartner liksom att avsätta tid och ekonomiska medel för ideella projekt.